Etiketlendi: Tahsilat Genel Tebliği

Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı 0

Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

16.04.2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) ile amme borçlularına kolaylık sağlamak açısından vadesi geçmiş borç...