Gelir Vergisi Oranları

2017 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası 27%
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası 35%

2017 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası 27%
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası 35%