Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı

         
    GECİKME ZAMMI ORANLARI      
    (6183 SAYILI KANUN MADDE:51)      
    1,40% 16,80% 19/10/2010 Tarihinden İtibaren 2010/965 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
    1,95% 23,40% 19/11/2009 -18/10/2010 2009/15565 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
    2,50% 30% 21/04/2006 – 18/11/2009 2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
    3% 36% 02/03/2005-20/04/2006 2005/8551 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
    4% 48% 12/11/2003-01/03/2005 429 Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 2003/6345 sayılı B.K.K.
    7% 84% 31/01/2002-11/11/2003 422 Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 2002/3550 sayılı B.K.K.
    10% 120% 29/03/2001-30/01/2002 415 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 2001/2175 Sayılı B.K.K.
    5% 60% 02/12/2000-28/03/2001 411 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 2000/1555 Sayılı B.K.K.
    6% 72% 21/01/2000-01/12/2000 408 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 2000/7 Sayılı B.K.K.
    12% 144% 09/07/1998-20/01/2000 401 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 98/11331 Sayılı B.K.K.
    15% 180% 01/02/1996-08/07/1998 391 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 96/7798 Sayılı B.K.K.
    10% 120% 31/08/1995-31/02/1996 389 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 95/7138 Sayılı B.K.K.
    12% 144% 08/03/1994-30/08/1995 383 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 94/5335 Sayılı B.K.K.
           
    NOT: GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI AYNI ORANDA UYGULANIR.      
    Tecil Faizi Oranı     Yıllık % 12
    Gecikme Faizi Oranı     Aylık % 1,40
    Pişmanlık Faizi Oranı     Aylık % 1,40