Engellilik İndirimi

ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI
(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

  2017 2016 2015 2014 2013
I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 900 TL 900 TL 880 TL 800 TL 800 TL
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 470 TL 460 TL 440 TL 400 TL 400 TL
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 210 TL 210 TL 200 TL 190 TL 190 TL

(1) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(2) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(3) 31.12.2012 gün ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(4) 26.12.2011 gün ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(5) 29.12.2010 gün ve 27800(6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 278 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Asgari Ücretli Engelli Maaşı Tablosu 2017 (01.01-31.12) 3. Derece Engelli 2. Derece Engelli 1. Derece Engelli
Ele Geçen Net Ücret 1.435,50-TL 1.474,50-TL 1.497,37 TL
Net Asgari Ücret 1,270,73 TL 1,270,73 TL 1,270,73 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekar) 133,27 TL 133,27 TL 133,27 TL
Vergi İndirim Tutarı 31,50-TL 70,50-TL 93,32 TL

Asgari geçim indirimi bekar ve çocuksuz olarak belirlenmiştir.

2017 Gelir Vergisi Kazanç Tarifesi (Yıllık Kazanç)  
13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 0.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası 27%
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası 35%
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları ( Yüzde )      
  Özel Sektör Kamu  
Özürlü 3 4  
Eski Hükümlü 0 2