Muhasebe

  • Defter Tutma, Muhasebe Hizmetleri
  • Beyanname İmzalama, Gönderme ve Diğer Vergi Dairesi İşlemleri
  • Bordro Hizmetleri
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kanunu Gereği işlemler ve Bildirgeler
  • Muhasebe ve Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı
  • Şirket Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri
  • Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı